Hur rekryterar vi anställda inom media?

De senaste årtiondena har mediebranschen fullkomligt exploderat i popularitet. Allt fler unga människor lockas av att jobba med journalistik eller underhållning i tv, radio och – allt oftare – på internet. Lättaste sättet att rekrytera media folk är att ha en riktigt bra hemsida. Första steget till din hemsida är ett webbhotell och en domän. För personalansvariga i branschen är utmaningen alltså inte hur man ska locka folk till att arbeta med media, utan hur man ska lyckas rekrytera folk med rätt sorts talanger och färdigheter.

Talang eller färdighet?

Ofta är det talanger snarare än färdigheter som efterfrågas i mediebranschen. Den som vill arbeta med media måste, i någon mån, ha en fallenhet för yrket som knappast går att lära ut. Det kan handla om att man ska ha en bra närvaro framför kameran, eller att man ska kunna uttrycka sig särskilt väl i tal och skrift. Men framförallt förväntas man kunna tänka kreativt och självständigt.

På många sätt handlar all media om att skapa något nytt. Hur kan man då identifiera en sådan förmåga hos de som söker sig till branschen? Ett vanligt rekryteringsknep är att be om arbetsprover, som till exempel artiklar eller provfilmer. Den strategin ger åtminstone en fingervisning om vad den sökande är kapabel till. Naturligtvis brukar det också finnas vissa formella krav vid rekrytering till medieyrken.

Bredd eller djup?

Den vanligaste kvalifikationen som efterfrågas är, föga förvånande, någon sorts journalistutbildning. På senare år har det även dykt upp flera så kallade medieutbildningar, där delar av den traditionella journalistutbildningen kombineras med ett större fokus på hur man använder sig av ny teknologi. Möjligtvis ger det oss en föraning om hur framtidens rekrytering inom media kommer att se ut: de med djupa kunskaper i några få, specifika ämnen kan komma att få stryka på foten, till förmån för dem som har grunda men breda färdigheter i alla delar av processen. I en tid då lönsamheten sviktar för traditionella medier samtidigt som ny lönsamma format etableras så kommer rekryteringsprocessen att förändras.