Hur går rekrytering av anställda till?

Oavsett om man är företagsledare eller själv letar jobb kan det vara bra att veta hur processen för rekrytering ser ut. Man bör dock vara medveten om att det inte finns något absolut svar på frågan eftersom rekryteringsprocessen kan se olika ut på olika företag. Man kan dock säga att det finns tre olika huvudtyper. Man kan rekrytera inom företaget, använda sig av rekryteringsföretag eller sköta rekryteringen själv.

Fördelar och nackdelar med olika rekryteringsmodeller

Som tidigare nämndes så finns tre olika huvudvägar att gå när man ska ägna sig åt rekrytering till sitt företag. Ett enkelt och smidigt sätt är att rekrytera internt eller i det egna nätverket. Fördelen med detta är att man är mer säker på vilken kompetens de nya medarbetarna besitter. Nackdelen är att man kan missa personer som skulle varit perfekta för jobbet men som inte finns i företagets nätverk.

Man kan också välja att sköta rekrytering själv genom att sätta ut en platsannons och ta emot arbetssökande för intervju. Fördelen med detta är att man har fyll kontroll över hela rekryteringsprocessen. Nackdelen är att det tar mycket tid, tid man kanske inte har. Man får ägna sig åt att läsa högvis med olika CV:n och sedan ägna långa dagar åt anställningsintervjuer med alla arbetssökande.

Att lägga ut rekryteringen

Man kan också välja att lägga ut rekrytering på ett företag. På det sättet sparar man värdefull tid och slipper gallra bland sökanden själv. Nackdelen är att man inte riktigt har samma kontroll som när man rekryterar själv, dock har man naturligtvis som arbetsgivare alltid sista ordet. Om man inte känner sig redo att anställa så finns en fjärde väg att gå. Denna är att använda sig av bemanningsbolag. Ett bolag som fokuserar mycket på Rekrytering är det växande bolaget Rekond Malmö. Fördelen med detta är att man får rätt kompetens till uppgiften den tid man behöver den. Nackdelen är att det kan bli mer kostsamt än en anställning i längden. Oavsett hur man väljer att rekrytera är det viktigt att ha klart för sig vilken kompetens man söker.